Nagłe zachorowania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

W razie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia należy dzwonić na nr 999.

Wzywając pogotowie podajemy:

  • adres lub przybliżoną lokalizację zdarzenia
  • czy pacjent jest przytomny
  • objawy np. utrudniony kontakt, duszność, ból w klatce piersiowej itd.
  • płeć oraz wiek (chociaż w przybliżeniu)
  • czy pacjent choruje przewlekle (np. nadciśnienie, choroby serca,  cukrzyca, astma oskrzelowa itd.) jeżeli znamy chorego

Wzywając pogotowie należy zachować zimną krew i odpowiadać na wszytkie pytania dyspozytora oraz wykonywać jego polecenia.

Dzięki takiemu postępowaniu zwiększamy szanse uratowania życia chorego.

Opieka medyczna poza godzinami pracy naszego Ośrodka Zdrowia
W dni powszednie (w godz.18.00 – 8.00 następnego dnia) oraz w dni wolne można zgłaszać się do punktu tzw. Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej, który znajduje się w Szpitalu Tucholskim przy ul. Nowodworskiego.

Można tam otrzymać pomoc lekarską czyli:  badanie lekarskie, receptę, ew. badania dodatkowe i w razie potrzeby skierowanie do szpitala lub specjalisty. Gdy choroba jest przyczyną niezdolności do pracy obowiązkiem lekarza jest wystawienie zwolnienia lekarskiego.

Można również skorzystać z konsultacji telefonicznej lub wezwać wizytę domową  dzwoniąc na nr 523 360 595