Druki do pobrania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gostycynie

Upoważnienie do odbioru recept – pobierz
Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – pobierz
Zgoda na udostępnienie dokumentacji medycznej – pobierz